Παράκαμψη της πλοήγησης

ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΔΕΚΑ Τρικάλων

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της ΔΕΚΑ Τρικάλων.
Σκοποί της Δημοτικής επιχείρησης είναι η Οικονομική, Πολιτιστική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Δήμου Τρικάλων και γενικότερα του Νομού, μέσα από την ενεργό συμμετοχή της στην αναπτυξιακή διαδικασία για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Τοπικών πόρων, την ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών, την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Μάθετε περισσότερα