Παράκαμψη της πλοήγησης

2η Διακρατική συνάντηση του "WASMAN" | ΔΕΚΑ Τρικάλων2η Διακρατική συνάντηση του "WASMAN" | ΔΕΚΑ Τρικάλων

2η Διακρατική συνάντηση του "WASMAN"

15102009.jpg

Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως και τις 1 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην πόλη Nimes της Γαλλίας η 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων του Μεσογειακού προγράμματος «Waste Management as Policy Tools for Corporate Governance». Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, την οποία εκπροσώπησαν η κ. Βασιλική Βόκα και ο κ. Μιχάλης Κατσένης. Επίσης παραβρέθηκαν αποστολές από τους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Umbria (Ιταλία), Συντονιστής Εταίρος, Liguria (Ιταλία), Aragón (Ισπανία), Andalucía (Ισπανία), Λάρνακα (Κύπρο), Languedoc-Roussillon (Γαλλία) και Karst (Σλοβενία).

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο για τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου επιτυχούς διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων (Municipal Solid Waste Management Model, MSWMM). Για την επιτυχία του σχεδίου κάθε εταίρος θα προβεί στη σύσταση μιας τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership, W.M.P.). Σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας είναι να βοηθήσει στη σύνταξη του τοπικού μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων, να υποκινήσει και να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές ώστε να προβούν σε δράσεις για την υλοποίηση του, να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διακρατικής ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των πόλεων και τέλος να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 7 συναντήσεις εργασίας (Workshops) και 2 τεχνικά σεμινάρια για τα μέλη της ομάδας. Συντονιστής – εταίρος για την οργάνωση και την επίβλεψη των Workshops μεταξύ των μελών των τοπικών ομάδων όλων των εταίρων του προγράμματος είναι η Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων, η οποία και παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και μεθοδολογίας των workshops.

Παράλληλα κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης παρουσιάστηκε από κάθε εταίρο αναλυτικά ο τρόπος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εφαρμόζεται στην περιοχή του σήμερα και συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος και τις περαιτέρω κατευθύνσεις για τη συνέχεια υλοποίησης του.

Τέλος πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του αποτεφρωτήρα με ανάκτηση ενέργειας που λειτουργεί στη Nimes. To κοινά αποδεκτό συμπέρασμα όλων των εταίρων, ήταν πως η θερμική επεξεργασία των απορριμμάτων με παραγωγή ενέργειας είναι μια ενδεδειγμένη και δοκιμασμένη λύση, με σκοπό την οριστική επίλυση του χρόνιου προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων και ταυτόχρονα την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.