Παράκαμψη της πλοήγησης

1η Συνάντηση Εργασίας και 1ο Τεχνικό Σεμινάριο για τα μέλη της τοπικής ομάδας στήριξης του προγράμματος WASMAN | ΔΕΚΑ Τρικάλων1η Συνάντηση Εργασίας και 1ο Τεχνικό Σεμινάριο για τα μέλη της τοπικής ομάδας στήριξης του προγράμματος WASMAN | ΔΕΚΑ Τρικάλων

1η Συνάντηση Εργασίας και 1ο Τεχνικό Σεμινάριο για τα μέλη της τοπικής ομάδας στήριξης του προγράμματος WASMAN

WASMAN1.JPG

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2010, στα γραφεία της ΔΕΚΑ Τρικάλων, η 1η συνάντηση εργασίας και το 1ο τεχνικό σεμινάριο για τα μέλη της τοπικής ομάδας στήριξης το προγράμματος. Συζητήθηκαν οι στόχοι και δράσεις του προγράμματος, η προτεινόμενη μεθοδολογία (Multi Criteria Methodology, MCA) που θα ακολουθηθεί και θα αποτελέσει εργαλείο αποτίμησης των τοπικών στρατηγικών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Επίσης έγινε συζήτηση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων όσον αφορά:

1. Τη νομοθεσία

2. Την οικονομική διαχείριση- χρηματοδότηση Τη συλλογή / μεταφορά των αποβλήτων

3. Διαχωρισμό των αποβλήτων

4. Την τελική διάθεση

5. Ανακύκλωση / επαναχρησιμοποίηση

6. Νέες τεχνολογίες /προσεγγίσεις

Τοπική Ομάδα στήριξης προγράμματος WASMAN:

Η τοπική ομάδα στήριξης (Waste Management Partnership, W.M.P.) αποτελείται από εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων:

1) Δ/νση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Δήμου Τρικκαίων

2) Δ/νση Πρασίνου & Κηποτεχνίας, Δήμου Τρικκαίων

3) Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

4) Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος, Ν.Α. Τρικάλων

5) ΤΕΔΚ

6) Επιμελητήριο Τρικάλων

7) Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Τρικάλων

8) Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Θεσσαλίας

9) Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Ο Τοπικός Τύπος για την χθεσινή συνάντηση: