Παράκαμψη της πλοήγησης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΔΕΚΑ ΤρικάλωνΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΔΕΚΑ Τρικάλων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Την έγκριση λύσης της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων με την υπ' αριθμ. 136/2014 . Με την ίδια απόφαση αποφασίστηκε η ανάληψη δραστηριοτήτων και προγραμμάτων από το Δήμο Τρικκαίων καθώς και η μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων, με παράλληλη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του .

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στα συνημμένα αρχεία .

Παραλαβή Βεβαιώσεων Αποδοχών 2013 και Αυτοκόλλητης Θεώρησης Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
Περιφέρειας Θεσσαλίας

Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα
Τηλ.: 2410-537489-90 , φαξ: 2410-537447
email: inethes@otenet.gr
Κεντρική Ιστοσελίδα: www.inegsee.gr

Λάρισα, 28-3-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: 1) Παραλαβή Βεβαιώσεων Αποδοχών 2013 ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας, 2) Παραλαβή Αυτοκόλλητης Θεώρησης Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας ωφελούμενων Κοινωφελούς Εργασίας

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού», κατά την τελευταία του συνεδρίαση την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, επικύρωσε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των ωφελουμένων της πράξης «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με τη λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού χώρου στην πόλη των Τρικάλων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΕΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων του έτους 2014 της Κοινωφελούς ΔΕΚΑ Τρικάλων.

Στο σύνδεσμο 'Πρόσθετα Αρχεία' που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της τρέχουσας ιστοσελίδας έχουν αναρτηθεί :

α) Η Απόφαση ΔΣ (200/2013) στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο συνοπτικός Πίνακας Εσόδων - Εξόδων Προϋπολογισμού 2014 και

β) Ο Αναλυτικός Πίνακας Εσόδων - Εξόδων έτους 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΗΦΗ 'ΤΡΙΚΚΗ'

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «Η ΤΡΙΚΚΗ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Η κοινωφελής Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων ανακοινώνει ότι η Κοινωνική Υπηρεσία, κλείνοντας τον κύκλο των εργασιών της, ολοκλήρωσε τις βιωματικές ομάδες γονέων παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας των δομών της. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δίωρες συναντήσεις και αναλύθηκαν τα εξής θέματα:
- Επικοινωνία στην Οικογένεια
- Υπευθυνότητα χωρίς Τιμωρία
- Οικογενειακές Σχέσεις
- Επίλυση Συγκρούσεων στην Οικογένεια